Folder Lunetten Wil Wel

Lunetten Wil Wel is een burgerinitiatief in de wijk Lunetten dat tot doel heeft om er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de wijk Lunetten. Door aan een sterk sociaal netwerk te bouwen waarin elkaar om hulp vragen en elkaar hulp geven de normaalste zaak van de wereld is.

B R N K zet zich graag belangeloos in voor dit initiatief en heeft een informatieve folder en ander publiciteitsmateriaal voor Lunetten Wil Wel ontwikkeld, zodat dit initiatief een grotere bekendheid onder de wijkbewoners kan krijgen.

IMG_0070 IMG_0053

Bewaren

Author: cees@brnk

Share This Post On