Publiciteitsmateriaal PWT Nunspeet

De Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid Nunspeet (PWT Nunspeet) maakt zich sterk voor het bevorderen van de zelfstandigheid van mensen met een beperking. Het doel is dat mensen met een lichamelijke handicap, slechthorenden, slechtzienden en ouderen zo volledig mogelijk deel kunnen nemen aan onze samenleving, zoals ook mensen zonder een beperking dat kunnen. Daarmee wordt de integratie van mensen met een beperking in de samenleving bevorderd.

Voor de PWT ontwerpt B R N K het logo 
met bijpassende huisstijl en ontwikkelt een publiciteitscampagne met twee folders en 
een affiche, waarvoor B R N K niet alleen de vormgeving verzorgt, maar tevens de teksten. Bovendien ontwikkelt B R N K een website voor de PWT Nunspeet met aanvullende informatie over toegankelijkheid en het werk van de PWT Nunspeet.

PWT folders

Author: cees@brnk

Share This Post On